Θεματικές Ενότητες

ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία
Υγιεινή και Τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης
Νομοθεσία και επίσημος έλεγχος στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης
Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων τοξικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης
Ζωικά υποπροϊόντα
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Αναδυόμενα νοσήματα παραγωγικών ζώων
Παραγωγικά ζώα και δημόσια υγεία
Θεματολογία μεγάλων μηρυκαστικών
Θεματολογία μικρών μηρυκαστικών
Θεματολογία χοίρων
Θεματολογία πτηνών και άλλων παραγωγικών ζώων (κόνικλοι, όνοι, γουνοφόρα κλπ)
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ευζωία και Ηθική στην Κτηνιατρική πράξη
Βασική Κτηνιατρική Έρευνα
Δημόσια Υγεία / Ενιαία Υγεία
Κτηνιατρική δεοντολογία
Νέες τεχνολογίες στην Κτηνιατρική
Marketing / Επιχειρείν στην Κτηνιατρική
ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Ογκολογία. Από τη θεωρία στην πράξη
Πρακτική Κυτταρολογία
Τραύμα. Σταθεροποίηση και οριστική αντιμετώπιση
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Ζώα συντροφιάς και δημόσια υγεία. Κίνδυνοι και οφέλη
back to top