Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Registration A’ περίοδος εγγραφών έως 22/04/2018 27/04/2018
  • Abstract Submission Υποβολή περιλήψεων έως 18/03/2018 Παράταση έως Τέταρτη 28/3/2018 τελευταία παράταση υποβολής εργασιών έως 1 Απριλίου 2018
  • Abstract Submission Ενημέρωση συγγραφέων έως 27/04/2018
  • Set up Διαμόρφωση έκθεσης 10/05/2018
  • Set up Λειτουργία από 11/05/2018 έως 13/05/2018
  • Set up Αποψίλωση έκθεσης 13/05/2018
  • Λειτουργία Συνεδρίου από 11/05/2018 έως 13/05/2018

back to top