Τεχνικές προδιαγραφές προς Εισηγητές

  • Η παρουσίαση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με Windows 10, τον οποίο παρέχει το Συνέδριο. Το είδος του αρχείου θα πρέπει να είναι: PowerPoint 2003,2007,2010 (ppt., pptx.)
  • Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο «Κέντρο Παραλαβής Παρουσιάσεων» τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την παρουσίαση, προκειμένου να δοκιμάσετε την συμβατότητα.
  • Στην περίπτωση που επιθυμείτε προβολή παρουσίασης PowerPoint με ενσωματωμένα videos, θα πρέπει να προσκομίσετε σε Usb stick, folder με την παρουσίαση και τα videos, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και αριθμημένα με την σειρά προβολής, ώστε να αναπαράγονται από διαφορετικό laptop (του οποίου τον χειρισμό θα κάνει ο τεχνικός της αίθουσας από το control). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται κολλήματα λόγω μεγάλου μεγέθους αρχείων και μεγάλης ανάλυσης High Definition Videos.
back to top