Τεχνικές προδιαγραφές προς Ομιλητές Ελεύθερων Ανακοινώσεων

  • Ο χρόνος παρουσίασης είναι 8 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά συζήτηση.
  • Η παρουσίαση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με Windows 10, τον οποίο παρέχει το Συνέδριο. Το είδος του αρχείου θα πρέπει να είναι: PowerPoint 2003,2007,2010 (ppt., pptx.)
  • Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο «Κέντρο Παραλαβής Παρουσιάσεων» τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την παρουσίαση, προκειμένου να δοκιμάσετε την συμβατότητα.
back to top